شهرخبر

ایجاد تغییر در پرداخت یارانه / یارانه سال ۱۴۰۰ نفری چقدر است؟

برای حدود ۷۸ میلیون نفر هر ماه یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی واریز می‌شود که ۶۰ میلیون نفر آن یارانه معیشتی بنزین نیز دریافت می‌کنند که مبلغ آن کمتر از ۴۰ هزار تومان است؛ حالا دولت رئیسی به دنیال تغییر در ترکیب یارانه‌هاست.

ایجاد تغییر در پرداخت یارانه / یارانه سال ۱۴۰۰ نفری چقدر است؟

به گزارش منیبان، حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور هر دو یارانه نقدی و معیشتی را دریافت می‌کنند، در واقع این افراد در کمترین حالت ۸۶ هزار تومان یارانه در ماه می‌گیرند.

طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه حدود ۷۸ میلیون نفر از جمعیت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌گیرند که ۶۰ میلیون نفر آن یارانه معیشتی بنزین را نیز دریافت می‌کنند.

فردی که هم یارانه نقدی و هم معیشتی را دریافت می‌کند، در کمترین حالت ۴۱ هزار تومان یارانه معیشتی و ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی می‌گیرد که در مجموع ۸۶ هزار تومان می‌شود.

یارانه پرداختی ۱۴۰۰

یارانه نقدی

دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت این یارانه در نظر گرفته است.

مبلغ این یارانه تغییر نکرده و همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به‌ازای هر نفری که از ابتدا تصویب شده است، این یارانه در روز بیستم هر ماه پرداخت می‌شود.

یارانه معیشتی بنزین

براساس بودجه دولت برای امسال، برای اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارها ۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

مبلغ این یارانه خانواده‌های یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده‌های دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده‌های سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده‌های چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده‌های پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان است.

تغییر ترکیب پرداخت یارانه‌ها

دولت قصد دارد ترکیب یارانه‌های پرداختی هر ماه را عوض کند.

حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار اعلام کرده که با افزایش یارانه‌ها موافق و گفته است: قطعا این یارانه‌ای که الان پرداخت می‌شود اثر رفاهی ویژه‌ای ندارد.

براساس استراتژی وزارت کار، باید یارانه کسانی که وضعیت معیشتی خوبی دارند باید کاهش یابد یا قطع شود، در مقابل به یارانه افراد کم‌درآمد اضافه شود. به گفته وزیر کار باید این افراد شناسایی شوند.

طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه نیز وزارت کار باید سه دهک از یارانه‌بگیرانی که وضعیت معیشتی بهتری دارند را شناسایی کند تا از لیست یارانه حذف شوند.

حدود ۱۸ میلیون نفر نیز فقط یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی را می‌گیرند که طبق قانون بودجه باید از لیست یارانه‌بگیران حذف شود./ تجارت نیوز