شهرخبر

‎فوتوشوت های فرشته حسینی برای کاور شماره جدید مجله صربستانی

فرشته حسینی، بازیگر 24 ساله افغان تبار کشورمان در مصاحبه با این مجله از کشتار مردم افغانستان توسط طالبان گفت و اینکه طالبان هیچ تغییری نکرده است.

همگردی