عکسی از نگار جواهریان با چادر که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نگار جواهریان با چادر مشکی است.نگار جواهریان با چادر در مینی بوس است.نگار جواهریان با چادر است.