عکسی از اکبر عبدی در آغوش دخترش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.اکبر عبدی بازیگر قدیمی است.اکبر عبدی هنرمند مشهور است.اکبر عبدی کمدین معروف است.