شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#خراسان شمالی

گرسنگی طولانی عامل کاهش قدرت حافظه است

مدیرگروه بهبود تغذیه معاونت بهداشتی خراسان شمالی گفت: گرسنگی بیشتر از هشت ساعت می تواند نقش موثری در کاهش قدرت حافظه داشته باشد.

گرسنگی طولانی عامل کاهش قدرت حافظه است