شهرخبر

حمله طالبان به تجمع زنان معترض در کابل / فیلم

زنان در افغانستان که برای دفاع از حقوق خود تجمع کرده بودند با حمله یک عضو طالبان به این تجمع رو به رو شدند.

حمله طالبان به تجمع زنان معترض در کابل / فیلم