شهرخبر

فیلم/ رزمنده‌ای که با مراقبت همسرش چند سال زنده ماند

ب

ماجرای رزمنده‌ای که طبق پیش بینی پزشکان قرار بود ۳ تا ۶ ماهه شهید شود اما با مراقب همسرش چند سال زنده ماند.