شهرخبر

کاهش اشتغال شهری در زمستان ۹۹/کاهش ۶۱۱هزار نفری جمعیت فعال


کاهش اشتغال شهری در زمستان 99/کاهش 611هزار نفری جمعیت فعال

بررسی های مرکز پژوهش های مجلس از آمار نیروی کار در زمستان ۹۹ نشان می دهد,در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی کاهش اشتغال رخ داده است و در این بین سهم کاهش اشتغال بخش خدمات در مناطق شهری بیشتر است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق آخرین تحلیل شاخص های بازار کار در فصل زمستان99 که از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده است, بررسی تحولات بازار کار در فصل زمستان سال 1399 گویای آن است که این بازار همچنان تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار داشته است.

یکی از مهمترین آثار شوک ویروس کرونا بر بازار کار ایران، توقف مسیر رشد جمعیت فعال (بالاخص در جمعیت شاغل) است که از زمستان 1398 شروع شده و تا زمستان1399، ادامه و استمرار داشته است.

به طوری که نتایج طرح آمارگیری نیروی کار زمستان 1399 نشان می دهد که در زمستان سال 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت شاغل، بیکار و جمعیت فعال به ترتیب 300 هزار نفر، 311 هزار نفر و 611 هزار نفر کاهش داشته است. با این حال بررسی آمارهای جریان نشان می دهد که اولاً، در زمستان 1399 نسبت به بهار 1399 درصد کمتری از بیکاران و شاغلان غیرفعال شده و از بازار کار خارج شده اند. ثانیاً، درصد تغییرات جریان نیروی کار در زمستان 1399 تاحدودی با زمستان 1398 که بازار کار به لحاظ حفظ شغل در وضعیت بهتری قرار داشت، برابری می کند و در زمستان 1399 نسبت جریان از شاغل به غیرفعال در شاغلین دارای بیمه و فاقد بیمه تقریباً با زمستان سال قبل برابری می کند.

 *ثبات نسبی بخش کشاورزی /افزایش 384هزار نفری بخش صنعت 

بررسی ترکیب بخشی اشتغال نشان می دهد در بخش کشاورزی ثبات نسبی اشتغال ایجاد شده و بخش صنعت نیز 384 هزار نفر افزایش اشتغال داشته است که 98 درصد از افزایش اشتغال بخش صنعت، مربوط به بخش ساختمان است. با این حال بررسی نسبت خروج شاغلان به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات بیشتر از سایر بخش ها، همچنان تحت تأثیر تداوم آثار ویروس کرونا است در این میان شاغلین غیررسمی بخش خدمات بیشترین آسیب پذیری را دارند.

 *افزایش 140هزار نفری جمعیت شاغل در زمستان 99 

همچنین درحالی که در زمستان 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل جمعیت زنان شاغل 440 هزار نفر کاهش یافته، جمعیت شاغلین مرد در این دوره 140 هزار نفر افزایش داشته است. شواهد نشان می‏دهد در تمامی بخش های اقتصادی، اشتغال زنان به مراتب بیشتر از مردان از شیوع ویروس کرونا در سال1399 آسیب دیده است. با این حال نتایج بررسی ها نشان می دهد نسبت افزایش جریان جمعیت زنان شاغل و بیکار به جمعیت غیرفعال در زمستان 1399 در مقایسه با بهار 1399 کاهش یافته است و این امر نشاندهنده کاهش آثار کرونا بر بازار کار زنان و شرایط رو به بهبود زنان در بازار کار کشور است.

به طورکلی آسیب پذیری شاغلین زن در دو بخش صنعت و کشاورزی در زمستان 1399 نسبت به بهار 1399 کاهش یافته است ولی در بخش خدمات بهبودی از این نظر مشاهده نمی شود.

 *کاهش اشتغال در مناطق شهری در زمستان 99 

بررسی ترکیب شهری و روستایی کاهش اشتغال در زمستان1399 نشان می دهد که در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی کاهش اشتغال رخ داده است و در این بین سهم کاهش اشتغال بخش خدمات در مناطق شهری بیشتر است. همچنین بیشترین کاهش اشتغال در زمستان 1399 مربوط به گروه سنی 25 تا 34 ساله است زیرا این افراد سهم بالایی در رشته فعالیت های آسیب دیده از کرونا را دارند. علاوه بر این کاهش تعداد شاغلین غیررسمی در فصل زمستان 1399 نسبت به فصل بهار 1399(1389 هزارنفر)، کمتر بوده و در حدود 552 هزار نفر است و در حدود 90 درصد کاهش اشتغال بخش خدمات در زمستان1399 مربوط به اشتغال غیررسمی است در حالی که در سایر بخش ها، این آسیب پذیری نسبت به بخش خدمات کمتر است.

بررسی ها نشان می دهد در زمستان 1399، تصویب قانون بودجه 1400 و تعیین حداقل دستمزد برای سال 1400 از مهمترین عوامل مؤثر بر بازار کار بوده اند. بررسی محتوای قانون بودجه 1400 نشان می دهد که اولاً، محوریت اصلی قانون بودجه 1400 نسبت به اشتغالزایی، رفع محرومیت و توجه به مناطق با نرخ بالای بیکاری از طریق پرداخت وام و تسهیلات بانکی است و برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی این مناطق جهت گیری مشخصی ندارد و ثانیاً، با توجه به عملکرد ناموفق اجرای این بند طی سال های اخیر، نمی توان به ایجاد اشتغال پایدار از این طریق امیدوار بود.

از سوی دیگر حدود 39 درصد افزایش در دستمزد سال 1400 به منظور حمایت از نیروی کار در شرایط رکود تورمی و شیوع ویروس کرونا، پیش بینی شده است، اما بدیهی است که افزایش دستمزد می بایست در کنار سایر مکانیزم های حمایتی (توجه به رفع مشکلات زیرساختی و نهادی بنگاه های اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، تکمیل سیاست های حامی اشتغال و تکمیل حمایت های اجتماعی و..) قرار گیرد تا بتواند بر شاخص های بازار کار تأثیر مثبتی داشته باشد و در غیر اینصورت منجر به افزایش هزینه تولید برای بنگاه های خرد، افزایش شاغلان غیررسمی و فاقد بیمه و همچنین استخدام نیروی کار با شرایط دستمزد بسیار پایین خواهد شد.

انتهای پیام/