شهرخبر

صحنه عجیبی که مرد قایق سوار را شوکه کرد+عکس

صحنه عجیبی که مرد قایق سوار را شوکه کرد+عکس
شنای نهنگ ها در کنار مردی که در حال تمرین با پدل برد خود است در پورتو مادرین آرژانتین.