شهرخبر

جراحی عجیب برای خارج کردن دسته راهنمای خودرو از گلوی پیرمرد گیلانی پس از دو سال!/ فیلم

پزشکان بیمارستان گلسار رشت توانستند دسته راهنمای ماشین را که به مدت دو سال در گلوی یک پیرمرد گیر کرده بود، با انجام عمل جراحی سخت بیرون بکشند.

جراحی عجیب برای خارج کردن دسته راهنمای خودرو از گلوی پیرمرد گیلانی پس از دو سال!/ فیلم

به گزارش سلام نو، دسته راهنمای ماشین به مدت دو سال در گلوی یک پیرمرد گیر کرده بود. دسته راهنمای ماشین بر اثر وقوع تصادف در گلوی پیرمرد گیر کرده بود. پزشکان با انجام عمل جراحی توانستد دسته راهنمای ماشین را به سختی از گلوی پیرمرد بیرون بکشند. این پیرمرد در دو سال گذشته متوجه وجود دسته راهنمای ماشین در گلوی خود نشده بود، اما پزشکان توانستند با انجام آندوسکوپی متوجه وجود دسته راهنمای ماشین در گلوی پیرمرد شوند.

پزشکان بیمارستان گلسار رشت توانستند دسته راهنمای ماشین را که به مدت دو سال در گلوی یک پیرمرد گیر کرده بود، با انجام عمل جراحی بیرون بکشند و او را از دردی جانکاه نجات دهند.

ماجرا از این قرار است که دسته راهنمای خودرو از دو سال قبل یعنی هنگام وقوع تصادف وارد گلوی یک پیرمرد اهل شهرستان رشت می شود.

جراحی عجیب برای خارج کردن دسته راهنمای خودرو از گلوی پیرمرد گیلانی پس از دو سال!/ فیلم

این پیرمرد نیز به مدت نزدیک دو سال دسته راهنمای خودرو را در گلوی خودش تحمل می کرد و اصلا متوجه وجود این شیء خارجی در گلوی خود نشده بود و فکر می کرد سخت شدن بلع برای او از عوارض تصادف باشد.

در این مدت نیز خوردن غذا برای این پیرمرد سخت بود و او سعی می کرد بیشتر از غذاهای نرم و مایعات استفاده کند، اما چون راه تنفسش باز بود، دچار مشکل تنفسی نشده بود.

اما از یک ماه پیش وجود شیء خارجی در گلو بالاخره این مرد را به شدت آزار می دهد و او به بیمارستان مراجعه می کند. در بیمارستان نیز با توجه به این که دسته راهنمای ماشین یک جسم پلاستیکی است و در تصاویر CT اسکن مشخص نمی شود، پزشکان تلاش می کنند برای یافتن این جسم و بیرون کشیدن آن، آندوسکوپی انجام دادند.

آندوسکوپی دسته راهنمای ماشین

پزشکان در ابتدا برای او آندوسکوپی مری انجام می دهند و سعی می کنند با استفاده از یک بسکت، این جسم را از گلوی پیرمرد بیرون بکشند، اما در ابتدا آنها نمی توانند که این کار را انجام دهند و پیرمرد را برای انجام عمل جراحی ارجاع می دهند.

ولی این پیرمرد با وجود تاکید پزشکان بر نیاز به عمل جراحی، بازهم حدود یک ماه و نیم از مراجعه به پزشک خودداری می کند و سعی می کند که بازهم جسم خارجی را در گلوی خود تحمل کند. اما زمانی که درد گلو برای مرد غیرقابل تحمل می شود، به ناچار به بیمارستان گلسار رشت مراجعه می کند و دکتر افشین شفقی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان می تواند به سختی و با انجام عمل جراحی این جسم را از گلوی او خارج کند.