نشست بین‌المللی امام سجاد (ع)، عاشورا و اربعین برگزار می‌شود