عکسی از بازی های محسن کیایی با دخترش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.محسن کیایی با دخترش بازی میکند.محسن کیایی با دخترش در خانه است.محسن کیایی با دخترش در حال استراحت است.