شهرخبر

کرونا احتمال لختگی خون بعد از جراحی را 90 درصد افزایش می دهد

یک مطالعه جدید نشان می دهد عفونت کووید 19 خطر لخته شدن خون بعد از عمل را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

کرونا احتمال لختگی خون بعد از جراحی را 90 درصد افزایش می دهد

همگردی