عکسی از تولد مهران غفوریان با همسر و دخترش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تولد مهران غفوریان در رستوران است.تولد مهران غفوریان با خانواده اش است.کیک تولد مهران غفوریان ساده است.