از حسن روحانی چه خبر؟ / رییس‌جمهور سابق این روزها کجاست؟