شهرخبر
وزارت اطلاعات در مبارزه با مافیای دارو با همه توان وارد خواهد شد

وزیر اطلاعات گفت: موضوع مقابله با بیماری کرونا جزء اولویت‌های تعیین شده از سوی مسئولان ارشد نظام است و وزارت اطلاعات در مبارزه با مافیای دارو و هدفی که شما در این زمینه ترسیم کردید، با همه توان وارد خواهد شد.

حجت‌الاسلام خطیب، وزیر اطلاعات با اشاره به دستورات اخیر رئیس قوه‌قضائیه در مورد مقابله با مافیای دارو و کسانی که در این شرایط سخت نسبت به سلامت مردم خیانت می‌کنند، گفت: موضوع مقابله با بیماری کرونا جزء اولویت‌های تعیین شده از سوی مسئولان ارشد نظام می‌باشد و وزارت اطلاعات در مبارزه با مافیای دارو و هدفی که شما در این زمینه ترسیم کردید، با همه توان وارد خواهد شد.

وی، از آمادگی سر بازان گمنان امام زمان (عج) برای فعال‌تر شدن این وزارتخانه در مبارزه با مفاسد و تأ مین امنیت و آسایش مردم خبر داد و تأکید کرد: وزارت اطلاعات در دولت مردمی ظرفیت‌های عظیمی که برای ورود جدی‌تر به عرصه مبارزه با فساد و همچنین تأمین امنیت و آسایش مردم دارد، در چارچوب قانون در اختیار قوه‌قضائیه می‌گذارد تا بتوان با همکاری گام‌هایی بزرگ در جهت ریشه‌کنی فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری برداشت.

وزارت اطلاعات در تشدید مبارزه با تهدید کنندگان امنیت ملی خواهد کوشید

وزیر اطلاعات تأکید کرد: وزارت اطلاعات در مبارزه با جریانات و عناصر تهدیدکننده امن یت ملی عزم استوار داشته و در این راه نه تنها هیچ تردیدی نخواهد داشت، بلکه در تشدید این مبارزه خواهد کوشید.

حجت‌الاسلام خطیب در پایان خاطرنشان کرد: مبارزه قاطع با وجوه مختلف ترور یسم از جمله تروریسم رسمی دولتی و اقتصادی آمریکا در اعمال تحریم‌های وحشیانه علیه ملت ایران در دستور جدی کار وزارت اطلاعات خواهد بود.