این‌قدر که آلمانی‌ها ملاحظه اسرائیل را دارند شاید باقی کشورها نداشته باشند/ حزب سوسیال دموکرات آلمان به ایران نزدیک‌تر است