عکسی از بوسه محسن‌کیایی و دخترش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.محسن‌کیایی و دخترش در آغوش هم.محسن‌کیایی و دخترش در حیاط خانه شان.محسن‌کیایی و دخترش در کنارهم.