شهرخبر

اقامه نماز بر پیکر مرحوم محمدرضا حکیمی

 اقامه نماز بر پیکر مرحوم محمدرضا حکیمی

پیکر علامه حیکیمی دانشمند و متفکّر برجسته کشورمان امروز در رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.