شهرخبر

معافیت بیش از دو هزار معلول از سربازی

مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور گفت: سال گذشته ۲۹۰۵ متقاضی دارای معلولیت و واجد شرایط توانستند معافیت سربازی را دریافت کنند.

معافیت بیش از دو هزار معلول از سربازی

به گزارش منیبان؛ محمدرضا شهبازی،  مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور گفت: در سال ۹۷، هفت هزار و ۲۱۶ نفر، در سال ۹۸، چهار هزار و ۴۸ نفر و در سال گذشته ۲ هزار و ۹۰۵ نفر طبق توانستند از معافیت سربازی استفاده کنند. این آمار نشان می‌دهد که در زمان شیوع کرونا، آمار متقاضیان استفاده از معافیت سربازی کاهش یافت.

او اضافه کرد: برای دریافت معافیت سربازی، در ابتدا فرد تشکیل پرونده می دهد تا کمیسیون بهزیستی شدت معلولیت را تعیین کند و فرد براساس آن می تواند خدمت بگیرد که یکی از این خدمات درخواست استفاده از معافیت سربازی است که به کمیسیون معافیت استان معرفی می شود.

مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور گفت: کمیسیون تعیین معلولیت در همه شهرستان‌ها فعالیت دارد اما کمیسیون معافیت فقط در سطح استان است. بعد از اینکه معلولیت فرد و میزان نیاز به مراقبت او در کمیسیون مشترک مشخص شد، آنگاه فرد به نیروی انتظامی ارجاع داده می شود که تائید این معافیت به پارامترهای متعددی مانند غیبت های فرد بستگی دارد که البته این مسائل مربوط به سازمان نظام وظیفه است.

شهبازی یادآور شد: تا سال گذشته، اگر پدر و مادر دچار معلولیت بودند، برای دریافت معافیت نباید بالای ۷۰ سال داشتند که در آنصورت فرد باید دنبال کفالت می‌رفت اما امسال نظام وظیفه بخشنامه کرده و سن را تا ۷۵ سال افزایش داده تا افراد بتوانند از این قانون بهره‌مند شوند.

مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: طبق این قانون یکی از فرزندان والدینی که خود ناتوان و معلول بوده به آن معنا که هر دو یا یکی از آنها معلول باشد یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شود.

شهبازی ادامه داد: این قانون همچنین یک آیین‌نامه اجرایی دارد که طبق آن این افراد باید نیاز به مراقبت نیز داشته باشند. نیاز به مراقبت از شروط معافیت سربازی برای افراد دارای معلولیت است و ممکن است فردی، معلولیت شدیدی داشته باشد اما برای انجام کارهای روزمره نیازی به مراقبت ندارد که در آنصورت مشمول معافیت سربازی نمی‌شود.

او با بیان اینکه کمیسیون مشترک بین سازمان بهزیستی کشور و نیروی انتظامی متشکل از نماینده ناجا و پزشک ناجا در مورد معافیت افراد دارای معلولیت تصمیم‌گیری می‌کند، افزود: پس از آن این مساله در نیروی انتظامی باید مورد تائید مجدد قرار بگیرد.

شهبازی تاکید کرد: فقط معلولیت‌های وابسته به مراقبت مشمول معافیت سربازی می‌شوند و ممکن است فردی با وجود داشتن معلولیت متوسط به بالا و شدید با بررسی شرایط نیاز به کمک نداشته باشد و معافیت سربازی شامل او نشود. برای معافیت سربازی فرد باید دو شرط معلولیت و نیاز به مراقبت را باهم داشته باشد.