عکسی از شیطنت های منوچهر هادی و دخترش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.منوچهر هادی و دخترش در حال چشمک زدن هستند.منوچهر هادی و دخترش در آغوش هم هستند.منوچهر هادی و دخترش در خانه هستند.