بیشترین واکسنی که کشورهای اروپایی تزریق کرده‌اند+عکس