شهرخبر

ببیند| حمله هواداران خشمگین نیس به زمین بازی!/ بازی نیمه تمام ماند

در دیدار نیس و مارسی هواداران نیس پس از اینکه دیمیتری پایه بطری که به سمتش پرتاب شده بود را به سمت هواداران نیس پرتاب کرد، به قصد حمله به او به درون زمین بازی وارد شدند که با دخالت نیروهای امنیتی دستشان به پایه نرسید. پس از این اتفاق بازی لغو شد.

ببیند| حمله هواداران خشمگین نیس به زمین بازی!/ بازی نیمه تمام ماند