عکسی از سلفی نورانی منوچهر هادی و دخترش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.منوچهر هادی و دخترش خوشحال هستند.منوچهر هادی و دخترش شبیه هستند.منوچهر هادی و دخترش در آغوش هم هستند.