شهرخبر

اعتقاد خاندوزی به اقتصاد مقاومتی / فیلم

پاشایی بهرام، نماینده موافق: عده‌ای از دوستان معتقدند آقای دکتر خاندوزی اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارند، از آنها می‌خواهم که به مقالات ایشان در فصلنامه‌های اقتصادی مراجعه کنند.

اعتقاد خاندوزی به اقتصاد مقاومتی / فیلم