شهرخبر

فیلم/ اعتقاد خاندوزی به اقتصاد مقاومتی

شیخی: برنامه‌های خاندوزی نکات مثبت زیادی دارد

پاشایی بهرام، نماینده موافق: عده ای از دوستان معتقدند آقای دکتر خاندوزی اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارند و از آنها می خواهم که به مقالات ایشان در فصلنامه های اقتصادی مراجعه کنند.