شهرخبر

روز گذشته خبری در خصوص جا به جایی مشروبات الکلی از افغانستان توسط آلمان در خبرگزاری ها منتشر شد که اعتراضات زیادی را به همراه داشت.

خراسان: روز گذشته خبری در خصوص جا به جایی مشروبات الکلی از افغانستان توسط آلمان در خبرگزاری ها منتشر شد که اعتراضات زیادی را به همراه داشت.

مشروب آلمانی بالاتر از جان افغانستانی!

آلمانی‌ها 29 پالت و حدود 65000 قوطی از مشروبات الکلی خود را از افغانستان بیرون آوردند و به خاطر کمبود جا کارمندان افغانی خود را به هواپیما راه ندادند همین اتفاق اعتراضات زیادی را در شبکه های اجتماعی به همراه داشت.

کاربری نوشت: «بی پناه شدن خیلی سخته. فکر کنید نجات یه سری قوطی رو به نجات جان افراد ترجیح بدن... انگار دولت آلمان آن قدرها هم متمدن نیست.»

کاربر دیگری نوشت: «ببینید کشورهایی که دم از حقوق بشر می زنن چطور با بشر برخورد می کنن.»

کاربری هم نوشت: «روی هیتلر رو سفید کردن این نسل آلمانی ها در نژادپرستی.»