عکسی از  نسرین نصرتی و دخترش در ماشین که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس نسرین نصرتی و دخترش سیاه و سفید است.نسرین نصرتی و دخترش در ماشین هستند.