عکسی از محسن کیایی و‌ دخترش در خانه شان که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.محسن کیایی و‌ دخترش در حال بازی.محسن کیایی و‌ دخترش دراز کشیده اند.محسن کیایی و‌ دخترش بامزه است.