کمال تبریزی با انتشار عکس دخترش روز عکاس را به وی تبریک گفت

 تبریزی اولین فیلم سینمایی خود را سال 67 با نام «عبور» ساخت و تاکنون 18 فیلم بلند دیگر به این فهرست افزوده است. هر چند این فیلمساز در آثار اولیه خود رویکرد خاصی به دفاع مقدس داشت و پس از موفقیت «لیلی با من است» و موفق ظاهر نشدن فیلم «شیدا» بیشتر به فیلم های ماورایی، مذهبی و خط قرمزهای این حیطه روی آورد و در آثار متأخر خود این رویکرد را به مفاهیم انسانی عام تر گسترش داده است.

کمال تبریزی با انتشار این عکس نوشت: روز جهانی عکاسی بر همه عکاسان به ویژه دختر عکاس مبارک باد! 
مبارک باشه عزیز دلم زهرا جونم

کمال تبریزی با انتشار عکس دخترش روز عکاس را به وی تبریک گفت