مراسم عزاداری شهادت حضرت امام سجاد با حضور رهبر معظم انقلاب