عکسی از بازی های یکتا ناصر و دخترش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.یکتا ناصر و دخترش شبیه هستند.یکتا ناصر و دخترش در پارک هستند.یکتا ناصر و دخترش دوستداشتنی هستند.