عکسی از نیما شعبان‌نژاد در حمام که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. نیما شعبان‌نژاد در حمام با لنگ است. نیما شعبان‌نژاد در حمام با سبیل است. نیما شعبان‌نژاد در حمام سر فیلمبرداری است.