عکسی از اکبر عبدی و همسر و دخترش در کنار هم  که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.اکبر عبدی و همسر خود یک دختر دارند.اکبر عبدی و همسرش سالهاست ازدواج کرده اند.اکبر عبدی و همسرش عاشق هم هستند.