شهرخبر

کاروان نمادین ومقتل خوانی عاشورا - حصه و خمینی شهر اصفهان

کاروان نمادین، آیین مقتل خوانی و سوگواری روز عاشورای محرم ۱۴۰۰ در محله جوی آباد شهرستان خمینی شهر و محله حصه اصفهان برگزار شد.

خبرگزاری ایسنا