وینگر جدیدی که جای نوراللهی را در پرسپولیس پر می‌کند