شهرخبر

محمد رضا جعفری

مراسم عزاداری ظهر عاشورا افغانستانی های مقیم زیباشهر

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در هیئت عزاداران حسینی افغانستانی‌های مقیم زیبا شهر برگزار شد.

هیئت عزاداران حسینی مهاجرین مقیم زیباشهر با ۲۱ سال قدمت یکی از هیئت‌های قدیمی افغانستانی‌های مقیم اصفهان می‌باشد.