شهرخبر

مریم کامیاب

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان فلسطین

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در میدان فلسطین تهران صبح پنج شنبه ۲۸ مرداد با رعایت دستور العمل های بهداشتی برگزار شد.