شهرخبر

امیر رضا دلاوری با انتشار این عکس نوشت:

این دختر خانمهای خوشگل زیبا افتخار دادن در شب تولد من و پناه جون یه عکس یادگاری با من گرفتن.