مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در حسینیه نجفی های مقیم شیراز