مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی در همدان و خرم آباد