عکسی از محسن یگانه و دخترش در یک مراسم که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. محسن یگانه و دخترش نگاه. محسن یگانه و دخترش در کنار هم. محسن یگانه و دخترش با موهای فرش.