مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی (ع) در هیئت میثاق با شهدا