مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان توسط هیئت ام ابیها (س) رشت