ظریف: همایون علیزاده همواره دغدغه پیشرفت و اعتلای ایران اسلامی را داشت