کنایه تند همایون اسعدیان به وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ: خبر دارید دوستانتان وارد کابل شدند؟ +عکس