عکسی از مهران غفوریان و دخترش در مهد که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مهران غفوریان و دخترش هانا.مهران غفوریان و دخترش در کنار مربی مهد.مهران غفوریان و دخترش خوشحال هستند.