شهرخبر

وضعیت سفارت آمریکا در کابل پس از ورود طالبان+عکس

وضعیت سفارت آمریکا در کابل پس از ورود طالبان+عکس
چند هلیکوپتر برای تخلیه دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت آمریکا در پایتخت افغانستان فرود آمدند.