شهرخبر

یادبود زنده یاد علی سلیمانی در فضای باز حوزه هنری برگزار می‌شود

یادبود زنده یاد علی سلیمانی در فضای باز حوزه هنری برگزار می‌شود

یادبود زنده یاد علی سلیمانی در فضای باز حوزه هنری برگزار می‌شود

تازه نیوز