شهرخبر

صحنه هایی تلخ از تشییع پیکر مرحوم علی سلیمانی + عکس

صحنه هایی تلخ از تشییع پیکر مرحوم علی سلیمانی + عکس

صحنه هایی تلخ از تشییع پیکر مرحوم علی سلیمانی

منبع: میزان